Bijbelse metahistorie

De Bijbelse gegevens over de Edomieten en de Amalekieten hebben heilshistorische betekenis die de globale gang van de wereldgeschiedenis bepalen. Onderstaand overzicht geeft daar een indruk van.

In 2020 publiceerde ik het boek Dit zijn de dagen van Elijah, wat nieuwe metahistorische perspectieven laat zien. Op grond van de bijblse patronen in de tijd kom ik tot de volgende tijdlijn van de wereldgeschiedenis. Daarin is ook bovenstaande tijdlijn van Edom verwerkt.